Groep Kenis Turnhout Geel Herentals Antwerpen

Privacyverklaring sollicitanten

De huidige privacyverklaring ("verklaring") kan geconsulteerd worden op de website https://www.groepkenis.be/privacy ("site") en beschrijft hoe Groep Kenis NV ("we" of "wij") persoonsgegevens, die we over u kunnen verzamelen via de site of via uw kandidatuurstelling ("persoonsgegevens"), mag verwerken.

Groep Kenis NV (Steenweg op Gierle 314, 2300 Turnhout) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die via deze site of uw kandidatuurstelling worden ingezameld.

Door uw kandidatuur in te dienen gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw sollicitatie en in overeenstemming met en zoals beschreven in deze verklaring.

Inzameling en gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u zich kandidaat stelt voor één van onze vacatures ontvangen wij van u bepaalde persoonsgegevens. Deze categorieën persoonsgegevens kunnen zijn uw naam en contactgegevens (e-mail, adres en telefoonnummer), uw werkervaring, opleiding, vaardigheden, salaris, verwachtingen, persoonlijkheid, referenties, achtergrondinformatie en andere informatie die in uw cv staat. Informatie over uw gezondheid en/of strafblad wordt verwerkt in overeenstemming met de beperkende bepalingen die door de wet worden opgelegd en uitsluitend indien deze informatie van belang is voor uw sollicitatie.

Indien u Groep Kenis NV informatie over derden verstrekt, zal Groep Kenis NV ervan uitgaan dat de derden in kwestie u daarvoor toestemming hebben gegeven en aan Groep Kenis NV de toestemming geven om hun persoonsgegevens op dezelfde manier te verwerken en door te geven als die van u.

Deze site maakt ook gebruik van cookies die uw onlineactiviteiten traceren, waaronder, maar zonder beperking, uw inschrijving, het aanreiken van informatie en het vragen van informatie. Een cookie is een tekstbestandje dat door onze webpaginaserver op uw vaste schijf wordt geplaatst. Door de instellingen van uw browser te wijzigen kunt u kiezen of u al dan niet een cookie wenst te gebruiken. Met cookies zal het gebruik van de site sneller en vlotter verlopen. Als u zich hebt ingeschreven op de site, kunt u de door u verstrekte persoonsgegevens raadplegen, herzien en wijzigen via de functie Review Profile (Profiel herzien) van de site. U geeft Groep Kenis NV de toestemming om contact op te nemen met de door u opgegeven referenties en om uw persoonsgegevens, ook gevoelige gegevens, in de boven beschreven betekenis, in te zamelen, te verwerken en te gebruiken gedurende de periode die nodig is om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken.

U verklaart dat alle informatie die u aan Groep Kenis NV verstrekt hebt of zult verstrekken waar, correct en niet misleidend is. Groep Kenis NV is gerechtigd bepaalde handelingen of verwerkingen stop te zetten indien de gegevens niet correct zijn.

Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt

Groep Kenis NV zal uw persoonsgegevens verwerken in het kader van uw spontane of gerichte sollicitatie (tijdelijke tewerkstelling en/of aanwerving), en zal uw persoonsgegevens niet langer dan één jaar na datum van uw kandidatuurstelling bewaren.

Indien u niet wenst dat uw persoonsgegevens nog langer bewaard worden na het afronden van de sollicitatieprocedure kan u dit melden via jobs@kenis.eu. Uw gegevens zullen dan verwijderd worden uit onze wervingsreserve.

Bekendmaking van persoonsgegevens

Groep Kenis NV zal uw persoonsgegevens niet bekendmaken aan derden, noch gebruiken voor commerciële doeleinden.

Recht van toegang tot en verbetering van persoonsgegevens

Iedere sollicitant heeft:

  • het recht om toegang te vragen tot zijn of haar persoonsgegevens,
  • het recht om deze gegevens te verbeteren indien nodig,
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens,
  • het recht om beperking te vragen van de verwerking van persoonsgegevens,
  • het recht om vergeten te worden en wissing van persoonsgegevens te vragen,
  • het recht om toestemming tot verwerking in te trekken.

Indien u gebruik wenst te maken van de bovenstaande rechten of indien u andere vragen hebt in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Groep Kenis NV; Steenweg op Gierle 314, 2300 Turnhout of via jobs@kenis.eu.

Herzieningen van de verklaring

Indien we deze privacyverklaring wijzigingen, zullen we de bijwerkingen ervan op deze plaats bekendmaken zodat u deze kunt bekijken.